Inter Cars miał wstępnie 134 mln zł zysku netto w I półr., wzrost o ok. 16% r/r

ISBNews
01.09.2020 09:20
A A A

Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Wstępny szacowany skonsolidowany zysk netto Inter Cars za I poł. 2020 r. wyniósł ok. 134 mln zł i był wyższy o ok. 16% od zysku netto odnotowanego rok wcześniej, przy przychodach ok. 4 mld zł (spadek o ok. 4% r/r), podała spółka.

"Wstępny wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku, określony jako wartość długu netto EBITDA wyniósł ok. 2,03 wobec 2,93 za analogiczny okres roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Wstępny stan skonsolidowanych środków pieniężnych wzrósł na dzień 30 czerwca 2020 roku do ok. 297 mln zł (wzrost o ok. 97% r/r), podano także.

"W ocenie zarządu spółki, na wyżej wymienione wyniki miały wpływ: podwyższenie cen towarów m.in. w wyniku deprecjacji walut lokalnych do EURO oraz USD, co wpłynęło na poprawę marży brutto; przyśpieszenie rotacji należności spływu gotówki, co wpłynęło przede wszystkim na obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz faktoringu; ograniczenie kosztów operacyjnych m.in. na skutek renegocjacji niektórych umów, ograniczenia liczby prowadzonych projektów, w tym IT; oraz obniżenie stóp procentowych" - napisano w materiale.

Szacowany poziom zapasów w grupie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł ok. 2 237 mln zł i był niższy o ok. 2% r/r.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i jej grupę kapitałową w I półroczu 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2020 roku, które zostaną opublikowane w dniu 9 września 2020 rok, podkreślono także.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)