Bioton miał 12,81 mln zł zysku netto, 20,26 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

ISBNews
01.09.2020 09:30
A A A

Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Bioton odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 82,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,26 mln zł wobec 119,93 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,29 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 103,06 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w I półroczu 2020 r. wyniosły 87 293 tys. zł i były niższe o 15,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Główny spadek sprzedaży pomiędzy okresami został zanotowany w Bioton S.A. (-16 293 tys. zł). W strukturze sprzedaży grupy 65% stanowiła sprzedaż insulin, 15,2% doustne leki przeciwcukrzycowe oraz 24,9% sprzedaż pozostałych produktów przez grupę. Negatywny wpływ na spadek przychodów pomiędzy pierwszym półroczem 2020 oraz pierwszym półroczem 2019 miały odnotowane w pierwszym półroczu poprzedniego roku następujące zdarzenia: 1) przychód z umowy usługowej (ocena wykonalności technologicznej możliwości wdrożenia produkcji) 2) jednorazowe rozpoznanie przychodu wynikające z rozwiązania umowy z Harbin Gloria" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Na koniec okresu sprawozdawczego nakłady na prace rozwojowe oraz wartości niematerialne w realizacji wyniosły łącznie 123 970 tys. zł i dotyczyły m.in. nakładów na rejestracje produktów, w tym procedury rejestracyjne insuliny klasycznej w związku ze zwiększeniem skali produkcji i ich rejestracji na innych terytoriach oraz wdrożenie technologii produkcji insuliny klasycznej bez Tritonu (na 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie 115 343 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły łącznie 16 734 tys. zł i dotyczyły realizowanych przez grupę zadań związanych m. in z nakładami zaliczanymi maszyn i urządzeń o wartości 11 152 oraz do budynków i budowli o wartości 1 502 tys. zł (na 31 grudnia 2019 nakłady wynosiły 15 781 tys. zł), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 12,19 mln zł wobec 179,14 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)