ZPF/ IRG SGH: Zdolność do terminowej obsługi zobowiązań nadal spadała w III kw.

ISBNews
05.09.2020 09:45
A A A

Warszawa, 05.09.2020 (ISBnews) - Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) wzrósł do 103 pkt w III kw. w porównaniu do 98 pkt w II kw. i 106 pkt przed rokiem, wynika z badania Związku Przedsiębiorców Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Nadal trwa jednak trend spadkowy w kwestii zdolności Polaków do terminowej obsługi zadłużenia.

Wartość barometru wzrosła o 5 pkt w ujęciu kwartalnym i spadła o 3 pkt w ujęciu rocznym. Autorzy raportu podkreślają jednak, że BOZ oczyszczony z wahań krótkookresowych "ukazuje nadal silną tendencję spadkową zdolności społeczeństwa do bezproblemowej obsługi zobowiązań". Od 2017 r. barometr jest w trendzie spadkowym.

"W przypadku bieżącej obsługi zobowiązań nadal dominują respondenci, którzy obsługują je bezproblemowo - takich gospodarstw domowych jest obecnie ok. 66% (przed kwartałem było to ok. 75%, a przed rokiem ok. 70%)" - napisano w komentarzu do badania.

Autorzy raportu podają, że po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych widoczna jest tendencja spadkowa w zakresie bezproblemowej obsługi zobowiązań.

"Grupa respondentów deklarujących małe problemy wynosi ok. 24% (wobec ok. 20% poprzednio), z kolei respondenci, którzy przy bieżącej obsłudze zobowiązań deklarują 'duże problemy', stanowią obecnie ok. 9% (wobec 4% poprzednio i 7% przed rokiem)" - dodano.

W przypadku prognozy terminowości obsługi zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach również dominuje grupa gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań, a jej udział zwiększył się do ok. 55% (wobec ok. 40% poprzednio).

"Jednak opinie w tym zakresie podlegają dużej zmienności w ostatnim okresie. Po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa. Grupa gospodarstw spodziewających się dużych problemów z obsługą zobowiązań liczy obecnie ok. 8% ogółu, odsetek deklarujących małe problemy wynosi ok. 23%, z kolei odsetek 'nie wiem' 14%" - wskazano.

Barometr Obsługi Zobowiązań jest wypadkową odpowiedzi na dwa pytania dotyczące obecnych i przyszłych problemów z obsługą wszelkich zobowiązań. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę odsetki respondentów obsługujących swoje zobowiązania bezproblemowo.

(ISBnews)