Ryvu: Podano 1. dawkę SEL24/MEN1703 choremu na białaczkę w ramach badań II fazy

ISBNews
16.09.2020 09:50
A A A

Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Pierwszy pacjent otrzymał dawkę SEL24/MEN1703 w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, podało Ryvu Therapeutics, powołując się na informacje otrzymane od Menarini Ricerche SpA należącego do włoskiej grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703.

"Zgodnie z informacją uzyskaną od Menarini, pacjent otrzymał dawkę w ramach rozpoczęcia etapu ekspansji kohorty, po ukończeniu etapu eskalacji dawki, którego wyniki zostały zaprezentowane w czerwcu przez Menarini, podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego - 25th Annual Meeting of the European Hematology Association" - czytamy w komunikacie.

DIAMOND-01 to badanie kliniczne typu "first-in-human" fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty, prowadzone u pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej, a także u osób wcześniej nieleczonych, niekwalifikujących się do chemioterapii. Celem fazy ekspansji kohorty jest dalsza ewaluacja aktywności i profilu bezpieczeństwa SEL24/MEN1703 jako monoterapii w dawce rekomendowanej wyznaczonej na etapie eskalacji dawki, wskazano również.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Menarini etap ekspansji kohorty przeprowadzony zostanie w wiodących ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie, m.in. w ośrodkach klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)