Arctic Paper otrzyma 8,34 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt nowego papieru

ISBNews
25.09.2020 13:55
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Arctic Paper Kostrzyn - spółka zależna Arctic Paper - podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podał Arctic Paper. Całkowita wartość projektu wynosi 20 224 638,37 zł netto, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 8 343 568,42 zł.

Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka zależna pokryje ze środków własnych, poinformowano.

"Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowego produktu, jakim będzie wysokobarierowy biodegradowalny papier opakowaniowy. Innowacja produktowa wprowadzi do segmentu papierów opakowaniowych produkty charakteryzujące się wysokimi właściwościami barierowymi oraz nadających się do biodegradacji w połączeniu z zachowaniem własności wysokiej jakości zadruku, co pozwoli na rozszerzenie gamy oferowanych produktów o papiery opakowaniowe o specjalnych właściwościach oraz poprawę osiąganych marży" - czytamy w komunikacie.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy 31 maja 2023 roku. Spółka zależna zobowiązała się zapewnić trwałość efektów projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, podano również.

Spółka zależna jest zobowiązana do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, a także do realizacji pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, podsumowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)