UCS umorzył postępowanie wobec Famuru, zwróci 16,7 mln zł

ISBNews
25.09.2020 16:15
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS) uchylił poprzednie stanowisko organu podatkowego i umorzył postępowanie wobec Famuru w sprawie nieprawidłowego zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych związanych z korzystaniem ze znaku towarowego, podała spółka. Urząd dokona zwrotu kwoty 16,7 mln zł.

"Niniejsza decyzja została wydana w wyniku skutecznie wniesionego przez emitenta odwołania" - czytamy w komunikacie.

W związku z decyzją, UCS dokona zwrotu na rachunek bankowy spółki kwoty podatku wraz z odsetkami w łącznej wysokości 16,7 mln zł. Łączny szacowany wpływ na wynik netto powinien wynosić ok. 22,4 mln zł, w wyniku wcześniej utworzonych rezerw związanych z tym ryzykiem.

Niniejszy wpływ będzie ujęty w wynikach Famuru za III kwartał 2020 r., podano także.

We wrześniu 2019 r. Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynosiły 3,2 mln zł.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)