Elektrobudowa miała wstępnie 70,7 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

ISBNews
25.09.2020 16:25
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości miała 103,06 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 70,72 mln zł straty operacyjnej, 61,42 mln zł straty EBITDA i 70,7 mln zł straty netto w I poł. 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

"Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe spółki za okres 6 miesięcy 2020 roku jest:

- utworzenie odpisów na należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe w łącznej wysokości 23 193 tys. zł,

- utworzenie odpisów na zapasy w łącznej wysokości 9 781 tys. zł,

- utworzenie odpisów na posiadane udziały w spółce zależnej Energotest w wysokości 9 220 tys. zł,

- ujęcie rezerwy na koszty odpraw zwolnieniowych pracowników w wysokości 9 148 tys. zł,

- przeszacowanie kontraktów długoterminowych w związku z ujęciem kar w wycenie kontraktów w kwocie 6 795 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)