Kredyt Inkaso zaktualizuje wycenę portfeli wierzytelności na kwotę 55,01 mln zł

ISBNews
25.09.2020 16:55
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Kredyt Inkaso - w związku m.in. z pandemią - dokona istotnej aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności w sprawozdaniu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i zakończony 31 marca 2020 r. na kwotę 55,01 mln zł, podała spółka. 

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 wynosi minus 55 006 tys. złotych (aktualizacja ujemna) w przypadku portfeli posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso. Aktualizacja wyceny związana jest w szczególności z pogłębionym przeglądem wartości portfeli wierzytelności spowodowanym między innymi pandemią SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie. 

Powyższa aktualizacja nie pozostanie bez wpływu na wynik wskazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ostateczne dane dotyczące zarówno dokonanych aktualizacji wyceny wartości pakietów wierzytelności jak i wyniku finansowego zostaną opublikowane wraz z raportem okresowym w dniu 30 września 2020 r., dodano. 

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. 

(ISBnews)