Rainbow Tours miał wstępnie 14,92 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

ISBNews
25.09.2020 17:35
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours miał 14,92 mln zł skonsolidowanej straty netto i 9,15 mln zł straty EBITDA przy 281,22 mln zł przychodów w I połowie 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, wybrane, wstępne skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Rainbow Tours za półrocze roku obrotowego 2020 oraz za okres porównywalny (półrocze roku obrotowego 2019) kształtują się następująco:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 281 222 tys. zł - za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, 662 078 tys. zł - za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019;

- skonsolidowany wynik netto: -14 923 tys. zł - strata netto za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, 4 455 tys. zł - zysk netto za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019,

- EBITDA skonsolidowana: -9 152 tys. zł - EBITDA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, 16 276 tys. zł - EBITDA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych jednostkowych, w I poł. 2020 przychody ze sprzedaży wyniosły 281 065 tys. zł wobec 660 401 tys. zł rok wcześniej, strata netto wyniosła 9 127 tys. zł wobec 6 150 tys. zł zysku netto rok wcześniej, zaś strata EBITDA wyniosła 7 506 tys. zł wobec 16 107 tys. zł zysku EBITDA w I poł. 2019 r. 

Zarząd zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane mają zostać opublikowane 30 września 2020 r.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)