Open Finance podjął działania służące zabezpieczeniu bieżącej płynności

ISBNews
25.09.2020 17:55
A A A

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Zarząd Open Finance podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności, podała spółka. 

"Zarząd nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności, ponieważ podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności spółki m.in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w spółce i grupie, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, jak również przyjęcie przez radę nadzorczą spółki planu zbycia akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." - czytamy w raporcie. 

Dodatkowo, spółka podjęła skuteczne działania w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, podano również. 

"Jednocześnie zarząd emitenta w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2020 r. podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku" - czytamy także. 

Na początku września Open Finance poinformował, że dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker na kwotę 9,44 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku brutto za I poł. 2020 roku o takąż kwotę. Spółka zastrzegła wówczas, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)