Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
25.09.2020 18:00
A A A

Zarząd Open Finance podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności, podała spółka. 

Celon Pharma odnotował 20,76 mln zł jednostkowego zysku netto I poł. 2020 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours miał 14,92 mln zł skonsolidowanej straty netto i 9,15 mln zł straty EBITDA przy 281,22 mln zł przychodów w I połowie 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Maxcom odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso - w związku m.in. z pandemią - dokona istotnej aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności w sprawozdaniu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i zakończony 31 marca 2020 r. na kwotę 55,01 mln zł, podała spółka. 

Liczba akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) Allegro.eu została zwiększona o 26,83 mln akcji do 214 658 285 akcji sprzedawanych lub o 30,86 mln akcji - do nie więcej niż 246 857 143 akcji w ofercie (z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału), podała spółka w suplemencie do prospektu.

Columbus JV1 - spółka zależna Columbus Energy - zawarł umowę nabycia 100% udziałów w jedenastu spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 21,7 MW z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW, podała spółka. Wartość transakcji to 972,67 tys. euro (1 071,64 tys. euro w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW).

Elektrobudowa w upadłości miała 103,06 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 70,72 mln zł straty operacyjnej, 61,42 mln zł straty EBITDA i 70,7 mln zł straty netto w I poł. 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS) uchylił poprzednie stanowisko organu podatkowego i umorzył postępowanie wobec Famuru w sprawie nieprawidłowego zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych związanych z korzystaniem ze znaku towarowego, podała spółka. Urząd dokona zwrotu kwoty 16,7 mln zł.

Monnari Trade liczy, że w przyszłym miesiącu otrzyma już decyzję dotyczącą wniosku o środki w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przewidziane dla dużych przedsiębiorców, poinformowali przedstawiciele spółki. Monnari pomimo obecnej sytuacji chce nadal rozwijać sieć sprzedaży, ale nie za "wszelką cenę".

Arctic Paper Kostrzyn - spółka zależna Arctic Paper - podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podał Arctic Paper. Całkowita wartość projektu wynosi 20 224 638,37 zł netto, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 8 343 568,42 zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podpisały umowę ws. powstania w rejonie przyszłego lotniska nowej elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym, ze wsparciem paneli słonecznych, poinformowali przedstawiciele rządu i spółek. Wstępny szacunkowy koszt to 200-300 mln zł.

Kruk dokonał przydziału 250 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK1 o łącznej wartości nominalnej równej 25 mln zł. Była to pierwsza emisja spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło podaż - stopa redukcji wyniosła 61%.

Esotiq & Henderson podtrzymuje plan otwarcia 6 nowych salonów sprzedaży w Polsce w tym roku, poinformował prezes Adam Skrzypek. W Niemczech spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży na platformie amazon.de.

Bank Pekao przygotowuje nową ofertę dla klientów z segmentu private banking, którą zaprezentuje pod koniec tego roku. Będzie ona m.in. w większym stopniu uwzględniała potrzeby w zakresie ubezpieczania życia i majątku, poinformował ISBnews wiceprezes Jarosław Fuchs. Środowisko niemal zerowych stóp procentowych powoduje, że konserwatywni klienci private banking stali się bardziej otwarci w poszukiwaniu alternatyw dla lokat bankowych. Z kolei grupa klientów akceptujących wyższe ryzyko znakomicie - w jego ocenie - wykorzystała czas lockdownu do pomnożenia swoich środków w niektórych grupach inwestycyjnych.

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z DLT Solutions LLC w USA na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General (DoD OIG), podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 120 mln zł pożyczki, podała spółka.

Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 28 września br., podał wydawca, Forever Entertainment. Cena będzie wynosiła 24,99 euro/24,99 USD.

Pekao Faktoring podpisał pierwszą umowę faktoringu zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Spółka jest też pierwszym faktorem, który zawarł umowę z BGK oraz uzyskał gotowość operacyjną do oferowania klientom nowego rozwiązania, podał Pekao Faktoring.

Vercom - spółka zależna od R22 - zawarł umowę z Net Brokers Holding - spółką zależną Bauer Media Group - w wyniku której Vercom stał się jedynym udziałowcem spółki ProfiSMS oraz pośrednio, poprzez ProfiSMS, jedynym udziałowcem Axima SMS Services i SMSbrana, podało R22. Wartość transakcji to 238,3 mln CZK.

Odbudowa sprzedaży AmRestu jest kontynuowana we wrześniu i przewyższa wewnętrzne oczekiwania spółki, poinformował CEO Mark Chandler.

Zakończony został proces certyfikacji gry "Green Hell" na Nintendo Switch, podał wydawca gry Forever Entertainment. Premiera gry "Green Hell" na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca, podała spółka.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno -Skarbowego (UCS) w Krakowie określił zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia - spółki pośrednio zależnej od Boryszewa - w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, podał Boryszew. Spółka nie zgadza się z decyzją i zamierza się odwołać.

AmRest odnotował 119,1 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm odnotował 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 86,38 mln zł przychodów i 18,72 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I połowie 2020 r., podała spółka.

OncoArendi odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Frekwencja w kinach w Polsce będzie w tym roku o ok. 50% niższa niż w ub.r., natomiast powrót do frekwencji z 2019 r. nastąpi na przełomie 2021/2022 r., przewiduje Agora.

Rafako utworzyło rezerwy związane z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej wysokości 166,54 mln zł, podała spółka.

Spadek wartości rynku reklamy w Polsce wyniesie w tym roku ok. 8-12% r/r wobec oczekiwanego kwartał temu spadku o 20-25%, podała Agora.

Tempo spadku wpływów Grupy Agora w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w II kw. 2020 r. (kiedy spadek ten wyniósł ponad 50% r/r), pod warunkiem jednak, że nie dojdzie do pogłębienia istotnego negatywnego wpływu pandemii na działalność Agory i jej spółek zależnych, podała spółka.

Agora odnotowało 38,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)