Przewozy PKP Cargo spadły o 9,4% r/r do 7,3 mln ton w sierpniu

ISBNews
28.09.2020 16:20
A A A

Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 9,4% r/r do 7,3 mln ton w sierpniu 2020 r., podał przewoźnik. Wykonana przez grupę praca przewozowa wyniosła w tym czasie 1,8 mld tkm (spadek o 9,2% r/r).

"W sierpniu 2020 roku Grupa PKP Cargo przetransportowała łącznie na krajowym rynku 7,3 mln ton towarów (-9,4% r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm (-9,2% r/r). Warto jednak zauważyć, że kolejny miesiąc z rzędu wzrastały przewozy grupy miesiąc do miesiąca - w ujęciu masy towarowej był to wzrost o 4,6%, a pod względem pracy przewozowej o 6,8% W sierpniu Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone m/m przewozy: intermodalne (+15%), kamienia, żwiru i wapna (+5,7%), węgla kamiennego (+5,4%), nawozów sztucznych (+13,7%) oraz koksu i węgla brunatnego (+8,9%)" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-sierpień 2020 roku w sumie Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 53,5 mln ton towarów (-19,3% r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 13,5 mld tkm (-19,4% r/r).

"Jeśli na rynku utrzymają się dotychczasowe trendy i kolej będzie odrabiać straty w przewozach, to w kolejnych miesiącach te wskaźniki powinny się poprawiać" - podkreślono.

"Warto zauważyć, że w sierpniu dynamika naszych przewozów była wyższa niż u konkurencji. Dlatego udziały rynkowe Grupy PKP Cargo wzrosły zarówno w ujęciu masy towarowej - do prawie 40%, jak i pracy przewozowej - do około 41%. Cieszy nas to, że przewozy wzrosły w prawie wszystkich naszych głównych segmentach, a najlepiej to wygląda w przewozach intermodalnych. Ten sektor to przyszłość kolei" - dodał prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

W sierpniu 2020 roku wolumen przewozów towarowych całego rynku kolejowego w Polsce zwiększył się m/m trzeci miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i czwarty miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowej normalizacji życia gospodarczego po okresie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. Zwiększone m/m przewozy kolejny raz odnotowała także Grupa PKP Cargo, czytamy w komentarzu PKP Cargo.

Po szybkim "odrabianiu strat" w czerwcu i lipcu 2020 roku, sierpień przyniósł jednak wyraźne wyhamowanie tempa odbicia oraz odbudowy koniunktury w przemyśle, na co wskazują najnowsze dane o aktywności ekonomicznej, tj. słaba kondycja budownictwa, realna sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa (w sierpniu 2020 roku wzrosła o 1,5% r/r jednak wyniki wyraźnie obniżył spadek wydobycia w górnictwie, produkcji energii elektrycznej oraz dóbr inwestycyjnych). Nadal występuje spadek produkcji w działach istotnych z punktu widzenia transportu towarów koleją, np. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji maszyn i urządzeń czy produkcji metali. Choć w ujęciu rok do roku rynek kolejowy w dalszym ciągu pozostawał w trendzie spadkowym, to w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu w sierpniu 2020 roku był drugim najwyższym od początku br. w ujęciu masy towarowej, oraz najlepszym wynikiem tego roku w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej, ocenia spółka.

W sierpniu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym r/r, lecz dynamika spadku wyraźnie wyhamowała (do -3,5% r/r wobec -10,8% r/r w lipcu, czy -8,4% r/r w czerwcu 2020 roku). Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu wyniósł w sierpniu 2020 roku 18,5 mln ton, tj. pomimo spadku r/r równocześnie trzeci raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+1,9% m/m).

W sierpniu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa skurczyła się r/r w jeszcze mniejszym stopniu, do poziomu 4,4 mld tkm (-1,1% r/r). Równocześnie czwarty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+5,2% m/m).

W pierwszych ośmiu miesiącach br. przetransportowano w sumie 139,2 mln ton towarów (-11,2% r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 32,4 mld tkm (-11,9% r/r).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)