Morawiecki: Rząd przyjął projekt zwiększający limit dla 9-proc. CIT i ryczałtu

ISBNews
28.09.2020 16:20
A A A

Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet uszczelniający, zakładający m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęty projekt nowelizacji ustaw podatkowych zakłada także m.in. przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

"Zwiększamy możliwość dla dziesiątek tysięcy firm, które są na rozliczeniu poprzez PIT, a nie poprzez CIT do ryczałtowego rozliczenia swojego podatku. Dotychczas [….] poziom obrotów, który uprawniał do takiej metody to było 250 tys. euro. Zwiększamy to do 2 mln euro" – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Wyraził przekonanie, że mimo ubytku w przyszłorocznym budżecie „to przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy, na szybsze wyjście z tego kryzysu po koronawirusie".  Przypomniał, że zmiany te stanowią realizację ubiegłorocznych zapowiedzi. Podkreślił, że zapowiadane było także poszerzenie kręgów podatników, uprawnionych do obniżonej stawki CIT.

"[To] zwiększenie możliwości rozliczania się na 9-proc. CIT, czyli jednym z najniższych w Europie dla tych przedsiębiorstw, które chcą realizować swoje zyski dla swoich właścicieli. Podnosimy ten próg od 1,2 mln euro do 2 mln euro" – wskazał.

Projekt zmian ustaw, znany jako pakiet uszczelniający zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR), niższa stawka objęłaby dodatkowo ok. 10 tys. osób, co oznaczałoby dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status „małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W OSR oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

Projekt zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku ma wynieść 1,74 mld zł.

Planowane jest wprowadzenie obowiązku informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

Projekt dotyczy też tzw. ulgi abolicyjnej. Zakłada, że jeżeli dochody osób działających za granicą nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Z danych MF wynika, że z ulgi tej korzysta ok. 67 tys. osób. Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty 1, 36 tys. zł spowoduje wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 210 mln zł.

(ISBnews)