DataWalk wyemituje do 421 tys. nowych akcji, cena emisyjna to 154,8 zł

ISBNews
28.09.2020 16:40
A A A

Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Zarząd DataWalk podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 421 tys. akcji zwykłych na serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

"Zarząd spółki na mocy uchwały podwyższył kapitał zakładowy spółki z kwoty 446 504,8 zł do kwoty nie niższej, niż 446 504,9 zł i nie wyższej, niż 488 604,8 zł, tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł i nie wyższą, niż 42 100 zł w drodze emisji nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż 421 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ustalona za zgodą rady nadzorczej cena emisyjna akcji wynosi 154,8 zł za jedną akcję" - czytamy w raporcie. 

W przypadku oczekiwanego sfinalizowania nowej emisji akcji, DataWalk może pozyskać do 65 mln zł. Spółka zakończyła negocjacje z inwestorami i przystąpiła do procesu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji do 421 tys. akcji serii O w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w ramach wyjątku od konieczności sporządzania prospektu, podano także w osobnym komunikacie.

"Od 2019 roku realizujemy trzyletni plan inwestycyjny, który zakłada ok. 60 mln zł budżetu na realizację III etapu rozwoju spółki. Bardzo trudną sytuację rynku kapitałowego w 2019 roku wykorzystaliśmy na tyle, na ile się dało, pozyskując w dwóch krokach łącznie 25 mln zł, co pozwalało nam na ograniczone tempo inwestycji. Mimo tego, dzięki ciężkiej pracy całego naszego zespołu, udało nam się zaprezentować efekty wyprzedzające oczekiwania inwestorów, jak i nasze plany, co zostało docenione przez rynek kapitałowy" - powiedział członek zarządu DataWalk Sergiusz Borysławski, cytowany w komunikacie.

DataWalk planuje inwestować wszystkie dostępne środki finansowe pochodzące ze sprzedaży i od inwestorów w wykorzystanie tzw. momentum, co w praktyce oznacza zwiększenie zatrudnienia w najbliższych miesiącach m.in. w obszarach sił sprzedażowych i wdrożeniowych w celu maksymalizacji dynamiki wzrostu udziału w rynku, zaznaczono.

"Znaczący zastrzyk kapitału jest oznaką zaufania inwestorów i stanowi tzw. zamknięcie rundy B w nomenklaturze spółek high-tech. Będziemy w stanie zdynamizować procesy handlowe oraz wrócić na ścieżkę inwestycyjną, która w naszej ocenie prezentuje aktualnie optymalną trajektorię budowania biznesu DataWalk oraz wartości dla naszych akcjonariuszy. Wielkość rynku nie jest naszym ograniczeniem, dopiero rozpoczynamy skalowanie procesów sprzedaży bezpośredniej, równolegle przygotowując się do realizacji etapu IV strategii, czyli skalowania poprzez sieci partnerskie" - dodał Borysławski.

Według spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w jej interesie, jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału.

"Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu spółki, co za tym idzie - również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów" - czytamy także.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)