Intersport Polska ma umowę pożyczki płynnościowej z PFR na maks. 25 mln zł

ISBNews
28.09.2020 17:05
A A A

Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - Intersport Polska podpisał umowę pożyczki płynnościowej przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" w maksymalnej wysokości do 25 mln zł, podała spółka. Wypłata kwoty pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty, dodano.

"Pożyczka może zostać wykorzystana przez Intersport wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

- regulowania zobowiązań handlowych spółki;

- regulowania wynagrodzeń wobec pracowników spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których spółka jest głównym kontrahentem;

- zakupu towarów i materiałów w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej spółki;

- regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków spółki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem, spłata pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku i trwa do 30 czerwca 2024 r. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych wynoszących 1 923 000 zł, podano także.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej: 1,25% w pierwszym roku od daty podpisania umowy pożyczki; 1,75% w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy pożyczki; 2,75% w czwartym roku od daty podpisania umowy pożyczki.

"Dodatkowe zobowiązania spółki wynikające z zawartej umowy pożyczki to: utrzymanie średniego zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie, realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu Intersport, realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej / cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com, dokonanie realizacji inwestycji określonej w umowie pożyczki" - czytamy dalej.

Umowa pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony, podsumowano w materiale.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)