PMPG Polskie Media miały 0,59 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

ISBNews
28.09.2020 17:35
A A A

Warszawa, 28.09.2020 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowały 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,01 mln zł wobec 1,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,26 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 22,72 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2020 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 17,3 mln zł i były one o 24% niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek w obszarze usług reklamy w prasie, internecie oraz kampanii wizerunkowych wyniósł 10%, zaś spadek w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań 41%. Głównymi przyczynami spadku przychodów był stan epidemii COVID-19, który spowodował redukcję budżetów reklamowych w drugim kwartale 2020 roku, oraz zamknięcie linii biznesowej związanej w wydawaniem papierowej wersji tygodnika "Wprost" - czytamy w raporcie.

Pierwsze półrocze 2020 roku PMPG Polskie Media zakończyły ze stratą 993 tys. zł na działalności operacyjnej. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał spadek przychodów, który wyniósł 1,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Spadek przychodów był spowodowany sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii. Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii wprowadzono także liczne zakazy, nakazy i zalecenia, które w istotny sposób zaburzyły dotychczasowe relacje społeczne oraz ekonomiczne. Wśród wprowadzonych ograniczeń były m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz zgromadzeń, zakaz organizacji imprez masowych, imprez o charakterze artystycznym i rozrywkowym, ograniczenia w handlu oraz świadczeniu usług. Na skutek wprowadzonych ograniczeń emitet podjął decyzję o ograniczeniu działalności związanej z organizacją eventów, co wpłynęło na obniżenie przychodów o ok. 1,2 mln zł, podano także. 

"Osiągnięty zysk w wysokości ok. 1 mln zł na działalności finansowej wynikał z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość obligacji nabytych od spółki powiązanej pod nazwą Capital Point sp. z o.o. na kwotę 732 tys. zł oraz uzyskania 308 tys. zł przychodu ze zbycia aktywów finansowych. Pozytywny wynik na działalności finansowej zredukował stratę z działalności operacyjnej co skutkowało osiągnięciem zysku brutto na niewielkim plusie"  -czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 4 tys. zł wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)