Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
28.09.2020 18:05
A A A

Digitree Group odnotowała 0,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media odnotowały 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd DataWalk podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 421 tys. akcji zwykłych na serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

Rafako zawarło umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, funkcjonującej jako oddział w Solcu Kujawskim (ZCP, umowa zawarta przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu) za 30,985 mln zł oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki EBUS na rzecz ARP za 15 tys. zł - łącznie za 31 mln zł, podała spółka.

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 9,4% r/r do 7,3 mln ton w sierpniu 2020 r., podał przewoźnik. Wykonana przez grupę praca przewozowa wyniosła w tym czasie 1,8 mld tkm (spadek o 9,2% r/r).

Grupa AB chce pozostać uczestnikiem rynku długu i nie wyklucza kolejnych emisji obligacji korporacyjnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan.

Obecnie 7 firm jest zainteresowanych lekiem na depresję lekooporną, nad którym pracuje Celon Pharma, poinformował prezes Maciej Wieczorek.

W fabrykach sody kalcynowanej Grupy Ciech w Polsce i Niemczech zostanie wdrożone nowe oprogramowanie Honeywell Forge typu Advanced Process Control, podała spółka. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy Ciechu z Honeywell poprawi wydajność operacyjną instalacji oraz umożliwi optymalizację kosztów.

Zużycie gazu ziemnego w Polsce może sięgnąć 30 mld m3 w ciągu 10 lat, jeśli utrzyma się obecne tempo wzrostu zapotrzebowania, uważa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Jerzy Kwieciński. Obecnie roczne zużycie gazu wynosi ok. 19 mld m3.

Celon Pharma zakłada, że podawanie pacjentom innowacyjnego leku przeciwwirusowego na COVID-19 w ramach testów klinicznych ruszy w połowie 2022 r., poinformował prezes Maciej Wieczorek.

Pierwszy, niższy budynek warszawskiego kompleksu biurowo-handlowego Skysawa osiągnął swoją docelową wysokość, podał inwestor - Polski Holding Nieruchomości (PHN). Projekt realizowany przy ulicy Świętokrzyskiej 36 będzie składać się z dwóch części - niższej, liczącej od czterech do dziewięciu kondygnacji naziemnych oraz 155-metrowej wieży.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że ilość gazu po regazyfikacji, jaką sprowadzi drogą morską znacznie przekroczy 4 mld m3 w tym roku i zbliży się do pełnego wykorzystania mocy terminalu w Świnoujściu, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Grzegorz Kania złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki Agora ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w ramach kontraktu z Energy Resources of Ukraine (ERU), zrealizuje pierwsze dostawy gazu ziemnego przeznaczone dla Gas TSO of Ukraine, ukraińskiego operatora systemu przesyłowego, podała spółka.

Miasto Katowice przekazało odpowiedź na pozew COIG - spółki zależnej Wasko - oraz pozew wzajemny, w którym domaga się od COIG łącznie 8,21 mln zł w związku z realizacją umowy z października 2017 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. W swoim pozwie COIG domagał się od Katowic zapłaty 18,18 mln zł.

PKN Orlen rozpoczął akcję Inventor Tech Day skierowaną do wynalazców z Polski oraz krajów Europy i Azji, podał koncern. Jej celem jest pozyskanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii.

Asseco liczy, że drony zaowocują kolejnymi zamówieniami dla polskich, jak i zagranicznych służb, a odpowiednio zmodyfikowany system będzie również dostępny dla sektora cywilnego, poinformował ISBtech Project Manager, Asseco Poland Tomasz Mosiej.

Scope Fluidics podpisał list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT), dostarczającą profesjonalne usługi związane z masową produkcją kartridży, wykorzystywanych w systemach do diagnostyki medycznej, podała spółka. Uruchomienie przez spółkę masowej produkcji na skalę światową podniesie atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE i umożliwi potencjalnemu nabywcy szybkie wejście na rynek diagnostyki Point-of-Care, podkreśliła spółka.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny zobowiązał Play do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid, podał Urząd.

Konsorcjum Mirbudu (lider), Kobylarni i Zrzeszenia Budowlanego Interbudmontaż podpisało umowę z Mostmarpalem na transport materiału mineralnego pochodzącego z wykopu i z tuneli w związku z budową drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki), podał Mirbud.

Larq odnotował 19,59 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2020 r. wobec 10,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwolnił Serinus Energy z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym za okres do 30 września br., podała spółka.

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 61,87 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), podała spółka.

Zarząd 4fun Media podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami udzielonych przez 4fun Media na rzecz spółek zależnych z segmentu e-commerce oraz odpisów aktualizujących wartość udziałów tych spółek na łączną kwotę 6 982 432,78 zł, podała spółka. Odpisy te zostaną ujęte w kosztach finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego 4fun Media za pierwsze półrocze 2020 roku.

4fun Media podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych celem wsparcia dalszego rozwoju spółki i grupy kapitałowej 4fun Media, podała spółka. Zasadniczym motywem do dokonania wskazanego przeglądu jest niepewność gospodarcza wywołana aktualną fazą rozwoju pandemii COVID-19 i brakiem pewności odnośnie do wpływu tej pandemii na działalność spółki i grupy kapitałowej.

Wikana planuje działania zwiększające płynność i mające na celu powrót do poziomu sprzedaży sprzed pandemii, podała spółka.

MOL podjął decyzję o rozpoczęciu skupu maksymalnie 5% akcji własnych, podała spółka.

XTPL odnotował 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 16,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 14% r/r, podała spółka. Na początku lipca Wojas szacował spadek tegorocznych przychodów w związku z koronawirusem na ok. 20%. Jednocześnie spółka podtrzymała, że straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna-lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto.

Braster w restrukturyzacji odnotował 4,4 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 8,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 2,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 12 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarządy Idea Banku i Getin Noble Banku otrzymały wnioski Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowane do walnych zgromadzeń tych spółek o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego, podały oba banki w osobnych komunikatach.

(ISBnews)