Kalendarium ISBnews

ISBNews
28.09.2020 18:10
A A A

WTOREK, 29 września 

--Konferencja GAZTERM 2020, dzień II

- 9.30 - Śniadanie prasowe nt. estońskiego CIT-u z udziałem min. finansów T. Kościńskiego i wicem. J. Sarnowskiego

--11:00: Wideokonferencja Związku Banków Polskich nt. wskaźnika Pengab i raportu NetB@ank

ŚRODA, 30 września

--09:30: Wideospotkanie z zarządem Sanok Rubber nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 2020

--10:00: Spotkanie prasowe online Deloitte pt." Kim jest zwinny lider? Przyszłość biznesu w rękach technologicznych wizjonerów"

--11:00: Webinar Dekpolu nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje zadłużenie zagraniczne za II kw. 2020 r.

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy za II kw. 2020 r.

CZWARTEK, 1 października

--09:00: Wideokonferencja Unimotu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 roku

--10:30: Wideokonferencja prasowa CCC nt. wyników

PIĄTEK, 2 października

--Europejskie Forum Nowych Idei - edycja 9 i pół online

PONIEDZIAŁEK, 5 października

--10:00: 6. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020 w Lublinie, dzień I

(ISBnews)