Zamet miał 2,47 mln zł zysku netto, 3,89 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

ISBNews
01.10.2020 11:15
A A A

Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,89 mln zł wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 53,11 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,46 mln zł w porównaniu z 97,35 mln zł rok wcześniej.

"Rozwój działalności grupy kapitałowej Zamet w perspektywie najbliższych okresów będzie w głównej mierze determinowany zewnętrznymi czynnikami makroekonomicznymi tj. poziomem inwestycji na rynku ropy i gazu, rynku dźwigowym i przeładunkowym oraz rynku maszynowym, które to czynniki pozostają pod negatywnym wpływem następstw pandemii koronawirusa COVID-19" - czytamy w sprwozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 1,27 mln zł wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)