Pragma Inkaso miała 3,12 mln zł straty netto, 10,07 mln zł straty EBIT w I półr.

ISBNews
01.10.2020 12:50
A A A

Warszawa, 01.10.2020 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 3,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,07 mln zł wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ogółem sięgnęły 13,67 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 19,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 3,07 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)