LW Bogdanka otrzyma 33,7 mln zł środków w ramach tarczy antykryzysowej

ISBNews
06.10.2020 14:05
A A A

Warszawa, 06.10.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Lublinie przyznał 33,7 mln zł dofinansowania dla Lubelskiego Węgla Bogdanki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy, podała spółka.

"Zgodnie ze złożonym wnioskiem, spółce zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 33,7 mln zł na podstawie zapisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na podstawie art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji)" - czytamy w komunikacie.

Przyznane środki zostaną wypłacone w trzech miesięcznych transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne za okres wrzesień - listopad 2020 r., podano także.

"Otrzymane dofinansowanie podlega rozliczeniu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy i ostateczna wysokość dofinansowania będzie ustalona po dokonaniu tego rozliczenia" - czytamy dalej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)