ZM Ropczyce miały 7,91 mln zł zysku netto, 9,45 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

ISBNews
28.10.2020 09:25
A A A

Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,45 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,85 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 69,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,56 mln zł w porównaniu z 252,04 mln zł rok wcześniej.

"Miniony okres, chociaż był czasem bezprecedensowym w historii i stał pod znakiem niespotykanych dotąd wyzwań, z perspektywy osiągniętych wyników oceniam pozytywnie. W tym trudnym okresie naznaczonym pandemią COVID-19, Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. skutecznie realizowały swoją strategię wielowymiarowej dywersyfikacji. Świadczy o tym porównywalny poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego, zrealizowanych przecież w skrajnie odmiennych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Fakt ten potwierdza właściwe podejście spółki do rynku i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków prowadzonej działalności" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w okresach poprzednich, wiodącym konsumentem ceramicznych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę pozostaje hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 106,3 mln zł (49% udziału w całkowitej sprzedaży). Po trzech kwartałach sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 36,1 mln (17% udziału), natomiast dla odlewnictwa ukształtowała się na poziomie 11,9 mln zł (6% udziału).

"Po 9 miesiącach 2020 roku sytuacja w gospodarce światowej nadal charakteryzuje się gwałtownym spowolnieniem wywołanym epidemią COVID-19. Drugie półrocze 2020 roku charakteryzuje się silniejszym oddziaływaniem kryzysu spowodowanego tą epidemią niż w okresach wcześniejszych. Uzyskane wyniki finansowe wskazują, że jesteśmy dobrze przygotowani do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga elastyczności oraz wysokiej skuteczności w poszukiwaniu pojawiających się szans rynkowych. Wyniki finansowe wygenerowane przez nas w 2020 roku są potwierdzeniem skuteczności realizowanego modelu biznesowego, którego jednym z podstawowych filarów jest dywersyfikacja inżynieringowa i rozwój w obszarze urządzeń do wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 20,02 mln zł wobec 21,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)