ZKS Ferrum ma umowę na konstrukcje stalowe obudowy pieców wartą ok. 4,3 mln euro

ISBNews
03.11.2020 08:15
A A A

Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - ZKS Ferrum, spółka zależna Ferrum, zawarła ze spółką prawa brytyjskiego z siedzibą w Londynie umowę na wykonanie i dostarczenie przez ZKS Ferrum na rzecz zamawiającego konstrukcji stalowych obudowy pieców, podało Ferrum. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 4,3 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 19,7 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej zawarcia.

"Umowa realizowana będzie w trzech częściach, a termin realizacji poszczególnych części umowy został uzgodniony odpowiednio na koniec lipca 2021 r., koniec lipca 2022 r. oraz połowę października 2024 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)