Comp: Konsorcjum z Enigma SOI ma umowę z MFFiPR na 86,75 mln zł brutto

ISBNews
10.11.2020 14:45
A A A

Warszawa, 10.11.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (lider konsorcjum - spółka zależna od Comp) oraz COIG (spółka zależna od Wasko - uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych, podał Comp.

"Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 86,75 mln zł brutto z czego maksymalne wynagrodzenie za realizacje zamówienia podstawowego wynosi 76,91 mln zł brutto, a maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia w ramach prawa opcji wynosi 9,84 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. 

W zakresie zamówienia podstawowego termin na dostawy sprzętu i oprogramowania wynosi do 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, a termin na wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie dokumentacji wykonawczej wynosi do 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego protokołu odbioru ilościowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, czytamy dalej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)