Stalprodukt miał 45,16 mln zł zysku netto, 69,77 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

ISBNews
13.11.2020 17:45
A A A

Warszawa, 13.11.2020 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 45,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 32,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 69,77 mln zł wobec 50,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 806,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 961,22 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 122,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 122,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 453,55 mln zł w porównaniu z 2 910,97 mln zł rok wcześniej.

"Wpływ pandemii COVID-19, który nie miał znaczącego wpływu na pierwszy kwartał 2020 roku, uwidocznił się jednak w II części pierwszego półrocza 2020 r. Trend związany z ograniczeniem popytu umocnił się w III kwartale 2020 roku. W najbardziej znaczący sposób wpłynął na spadek przychodów ze sprzedaży odnotowany we wszystkich segmentach działalności grupy kapitałowej, a także w pozostałej działalności. Spowodowany był przede wszystkim zamknięciem gospodarki polskiej, ale też gospodarek będących rynkami docelowymi dla poszczególnych segmentów i związanym z tym spadkiem popytu na wyroby grupy" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie w III kwartale grupa kapitałowa utrzymała dodatni wynik zarówno na sprzedaży, jak i na poziomie operacyjnym, a także osiągnęła dodatni wynik netto.

"Spowodowane to było utrzymaniem w niesprzyjających warunkach odpowiednich relacji handlowych. W przeciwieństwie do II kwartału negatywnie na poziom przychodów i rentowności wpłynęło umocnienia złotego w stosunku do EUR i USD. W okresie III kwartału kontynuowano redukcję w zakresie bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcji" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 60,09 mln zł wobec 97,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)