Comp miał 5,33 mln zł zysku netto, 9,24 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

ISBNews
23.11.2020 17:40
A A A

Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Comp odnotowało 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,24 mln zł wobec 16,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,65 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 183,57 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 409,54 mln zł w porównaniu z 451,03 mln zł rok wcześniej.

"Po analizie bieżącej sytuacji spółki i aktualnego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje grupa kapitałowa spółki (w szczególności wpływu pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19), zarząd spółki wskazuję, że przewidywany dla grupy kapitałowej spółki wynik na poziomie EBITDA wyniesie w 2020 roku ok. 85 mln zł, a w 2021 roku ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom EBITDA za 2019 rok wyniósł ok. 88 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki podkreśla, że planuje zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (na poziomie skonsolidowanym) na koniec 2021 roku do poziomu ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł ok. 237 mln zł. Ponadto zarząd spółki planuje zapewnić transfer gotówki do akcjonariuszy po wynikach 2020 r." - czytamy w raporcie.  

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,21 mln zł wobec 14,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)