MI/CUPT: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosną do ok. 3 mln TEU w 2028-2029

ISBNews
24.11.2020 16:25
A A A

Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Prognoza dla kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce zakłada ich wzrost do poziomu ok. 3 mln TEU w 2028-2029 r., wynika z dokumentu "Informacja ministra infrastruktury na temat kierunków rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.". Autorzy dokumentu, którego celem jest m.in. stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim transporcie, chcieliby, by został przyjęty do końca br.

"Scenariusze prognostyczne zakładają umiarkowany wzrost do ok. 3 mln TEU w roku 2028-2029" - powiedział dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Krzysztof Rodziewicz podczas referowania dokumentu na posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił we wstępie, że to pierwszy w Polsce taki dokument, poświęcony temu rosnącemu, najszybszemu i najbardziej punktualnemu segmentowi towarowych przewozów kolejowych.

Do 30 listopada są prowadzone konsultacje dokumentu.

"Podsumowanie konsultacji będzie przestawione w najbliższym czasie" - powiedziała p.o. dyrektora CUPT Joanna Lech.

"Mamy nadzieję, że dokument zostanie przyjęty do końca roku" - dodał Rodziewicz.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowało raport na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), kolejowe przewozy intermodalne w Polsce, mierzone w ujęciu TEU (równoważnik objętości kontenera 20-stopowego) wyniosły 2,14 mln w 2019 r. W I półroczu br. osiągnęły 1,19 mln TEU.

(ISBnews)