Zamet miał 2,19 mln zł zysku netto, 4,99 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

ISBNews
24.11.2020 17:50
A A A

Warszawa, 24.11.2020 (ISBnews) - Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,83 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,99 mln zł wobec 8,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,68 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 133,5 mln zł w porównaniu z 153,03 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku odnotowany został spadek przychodów ze sprzedaży o 12,8% (w okresie 3 miesięcy: spadek o 29,9%). Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wartości rozpoznanych przychodów z kontraktów dla sektora górniczego i energetyki, co ma bezpośredni związek z bieżąca sytuacją w tych sektorach gospodarki oraz wpływem COVID-19 na wielkość inwestycji tych sektorach. Grupa podejmowała działania mające na celu pozyskanie zleceń na urządzenia produkcyjne dla pozostałych branż, jednakże pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości grupy w tym zakresie ze względu na istotne ograniczenie popytu na dobra inwestycyjne ze strony firm przemysłowych" - czytamy w raporcie.

Zamet odnotował również istotny spadek przychodów realizowanych dla klientów z sektora offshore (tj. związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu) o odpowiednio 18,8% w okresie I-III kw. i 53,4%, w samym III kw., co jest efektem turbulencji na rynku ropy naftowej, wynikającej z istotnego spadku popytu w wyniku pandemii i w konsekwencji istotnie mniejszą ilością projektów inwestycyjnych w zakresie podmorskich instalacji wydobywczych uruchamianych w tym sektorze.

"Sektor urządzeń dźwigowych i przeładunkowych w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku wykazał się pozytywną dynamika przychodów, co jest efektem pozyskanego wcześniej backlogu zleceń i jego struktury, jednakże efekty [...] spowolnienia w wartości kontraktacji i zmniejszenia udziału zleceń offshore znalazły odzwierciedlenie w dynamice przychodów za III kwartał 2020 roku (-11,7%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,22 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)