Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
24.11.2020 18:00
A A A

Po sesji 26 listopada br. Asseco Poland zastąpi spółkę Play w indeksach WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGtech, WIG, WIG-Poland oraz WIG-telekomunikacja, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotowało 3,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,1 tys. ton w październiku 2020 r. i była wyższa o 13% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,1 tys. ton we wrześniu 2020 r. wobec 56,3 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem i obejmuje 65% akcji spółki, podał płocki koncern. Jest to efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez Oponeo oraz spółkę Metalkas wspólnego przedsiębiorcy, podało Oponeo.

Globe Trade Centre (GTC) nie modyfikuje znacząco swojej strategii w obliczu "drugiej fali" pandemii koronawirusa w Europie i nie zamierza opóźniać inwestycji własnych ani finalizacji transakcji nabycia/sprzedaży aktywów, wynika z wypowiedzi prezesa Yovava Carmi dla ISBnews.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podpisał umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, podał PKO BP. Trwają już prace nad wdrożeniem PPK dla ok. 45 tys. pracowników ZUS.

Ten Square Games (TSG) nie wyklucza realizacji akwizycji przez spółkę w I kwartale 2021 r., wynika ze słów prezesa Macieja Zużałka. Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji odnośnie wypłaty dywidendy za 2020 r. 

Budimex zdecydował się umożliwić "wąskiej wyselekcjonowanej grupie" podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości, podała spółka. Oferty na zakup tej spółki mają wpłynąć do 21 grudnia br., a decyzja w sprawie transakcji ma zapaść do 31 grudnia br.

Movie Games oraz Iron VR - spółka zależna Carbon Studio - podpisały umowę, w ramach której Iron VR przeniesie "Lust for Darkness" i "Alaskan Truck Simulator" na platformy Virtual Reality, podały spółki. Prace nad adaptacją gier w świecie VR rozpoczną się w przyszłym roku.

PCF Group - producent gier AAA pod marką People Can Fly - podtrzymało plan przeprowadzenia do końca tego roku pierwotnej oferty publicznej (IPO) i poinformowało, że oferta obejmie nie więcej niż 4,13 mln akcji, a w tym do 2,06 mln akcji nowej emisji.

Asseco Poland liczy, że pierwsze rozstrzygnięcie przetargowe w segmencie bankowym w Niemczech, w którym uczestniczy spółka, nastąpi nie wcześniej niż w II kw. 2021 r., wynika ze słów wiceprezesa Marka Panka.

Asseco Poland podejmie decyzję dotyczącą poziomu dywidendy za 2020 r. po zakończeniu obecnego roku, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

Asseco Poland podtrzymuje swoje zainteresowanie kolejnymi akwizycjami, także na rynku krajowym, poinformował wiceprezes Marek Panek.

Sanok Rubber Company na pewno nie zakończy przeglądu opcji strategicznych w 2020 roku, a najwcześniej w I lub II kwartale 2021 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Sanok Rubber Company liczy na to, że kolejne miesiące będą co najmniej nie gorsze niż rok wcześniej pod względem marż, poinformował prezes Piotr Szamburski.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę objęcia 26 316 tj. wszystkich akcji serii G objętych subskrypcją, po cenie 19 zł za 1 akcję, podała spółka.

XTPL dostarczy swoje urządzenie Delta Printing System dla Institute for Large Area Microelectronics (Institut für Großflächige Mikroelektronik "IGM") na Uniwersytecie w Stuttgarcie, podała spółka. Umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. euro netto (ok. 880 tys. zł netto). Urządzenie ma być dostarczone IGM jeszcze w roku 2020.

Selvita odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej (według danych połączonych), podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inpro odnotowało 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner odnotował 36,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 15,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Banki jednogłośnie zaakceptowały propozycje układowe Work Service, w związku z czym został przyjęty przez banki układ, w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka. Treść przyjętego przez banki układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie restrukturyzacyjnej.

Unibep zawarł z Marvipol Rotunda Dynasy umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn. "Rotunda Dynasy" przy ulicy Oboźnej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie Unibepu wynosi 52,3 mln zł netto.

Ten Square Games (TSG) odnotował 58,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baked Games, z grupy PlayWay, planuje wydanie pełnej wersji gry "Prison Simulator" w II kw. 2021 r., poinformował ISBtech prezes Przemysław Bieniek. Strategia rozwoju zakłada koncentrację na produkcji dwóch nisko- lub średnio- budżetowych gier rocznie, rozszerzaniu dostępności tytułów na wiele platform i debiut na NewConnect w I półroczu 2021 r.

Selvita zawarła ze spółką Galapagos NV warunkową umowę, na mocy której nabędzie 100% udziałów w chorwackiej spółce Fidelta. Łączna wartość transakcji wyniesie 31,2 mln euro (ok. 140 mln zł) i zostanie sfinansowana ze środków własnych (30%) oraz poprzez finansowanie dłużne (70%).

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 17,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 20,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber Company odnotował 19,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E ofercie publicznej na 90 zł za każdą akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł.

(ISBnews)