Pozbud T&R miał wstępnie 22,67 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

ISBNews
25.11.2020 08:15
A A A

Warszawa, 25.11.2020 (ISBnews) - Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 130,67 mln zł przychodów i 22,67 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I-III kw. 2020 r., podała spółka.

"Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

- przychody ze sprzedaży 130 670 tys. zł (138 351 tys. zł),

- zysk netto 22 674 tys. zł ( 9 608 tys. zł).

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

- przychody ze sprzedaży 43 589 tys. zł (94 032 tys. zł),

- zysk netto 742 tys. zł ( 5 537 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie, pomimo globalnych problemów związanych z COVID-19, będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody grupy kapitałowej oraz jej wyniki, wskazano również.

"Jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

a. niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do III kwartałów 2019 roku,

b. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,

c. decyzje podjęte przez zarząd spółki, związane z wycofaniem z oferty realizacji zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,

d. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1 800 tys. złotych - wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny" - czytamy dalej.

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 27 listopada 2020 roku.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)