LW Bogdanka miała 1,77 mln zł straty netto, 96,54 mln zł EBITDA w III kw. 2020

ISBNews
26.11.2020 09:15
A A A

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 66,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,84 mln zł wobec 77,87 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA w III kwartale 2020 r. zmniejszył się o 45,4% w stosunku do III kwartału 2019 r. i wyniósł 96 540 tys. zł. Rentowność EBITDA w III kwartale 2020 r. była niższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2019 r. i wyniosła 19,1%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 527,78 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 34,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 263,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 353,53 mln zł w porównaniu z 1 626,11 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 1,84 mln ton w III kw. wobec 2,3 mln ton rok wcześniej. Produkcja węgla handlowego w ciągu trzech kwartałów 2020 r. wyniosła 5,54 mln ton, czyli o 1,59 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

W III kwartale 2020 r. sprzedaż węgla spadła o 4,9% r/r i wyniosła 2,18 mln ton. W trakcie trzech kwartałów 2020 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 5,7 mln ton, tj. o 19,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Na koniec III kwartału 2020 r. stan zapasów węgla wyniósł 17 tys. ton, co oznacza spadek o 162 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r.

Nakłady inwestycyjne w okresie I-III kw. wyniosły 495,88 mln zł, co oznacza wykonanie 75,8% planowanych na ten rok nakładów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 32,02 mln zł wobec 260,33 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)