Trakcja miała 1,76 mln zł zysku netto, 8,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

ISBNews
26.11.2020 17:55
A A A

Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI odnotowała 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 45,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,5 mln zł wobec 45,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,03 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 426,97 mln zł rok wcześniej.

"W okresie III kwartału 2020 roku grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 399 030 tys. zł, które zmniejszyły się o 27 940 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Koszt własny sprzedaży spadł o 76 712 tys. zł i wyniósł 380 673 tys. zł. Grupa za III kw. 2020 r. wypracowała zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 18 357 tys. zł, co oznaczało wynik wyższy o 48 772 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 4,6% w III kw. 2020 r., natomiast w analogicznym okresie roku 2019 osiągnęła poziom -7,1%. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży wynikał głównie z sytuacji w jednostce dominującej, która w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku zmniejszyła stratę brutto ze sprzedaży o 46 422 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając wynik brutto ze sprzedaży na poziomie -306 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 36,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 957,45 mln zł w porównaniu z 1 082,39 mln zł rok wcześniej.

Według spółki,wybuch i dotychczasowy rozwój pandemii wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których grupa prowadzi działalność gospodarczą, miał niewielki wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe grupy w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 31,77 mln zł wobec 72,95 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)