Portfel zamówień Seco/Warwick wynosił 361 mln zł na koniec września

ISBNews
01.12.2020 09:00
A A A

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Seco/Warwick wynosił 361 mln zł na koniec września, zaś w br. spółki z grupy pozyskały zamówienia o wartości 251 mln zł, podała spółka.

"W okresie od stycznia do września 2020 roku spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 251 mln zł w porównaniu do 299 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej zamówień (blisko 33%) przypadło na segment Pieców Topialnych, 25% na segment Aftersales następnie około 24% na segment Pieców Próżniowych. Wartość portfela zamówień na koniec września bieżącego roku wyniosła 361 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka wskazała, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa polegał dotychczas przede wszystkim na ograniczeniu liczby oraz wartości nowych zamówień składanych przez kontrahentów spółki.

"Zarząd spółki obserwuje uważnie globalne otoczenie biznesowe i identyfikuje tendencje, które potencjalnie mogą spowodować zawieszenie realizacji (tj. odsunięcie momentu osiągnięcia przychodów) lub w skrajnym przypadku anulowanie części lub całości niektórych zamówień widocznych w backlogu na dzień bilansowy. W konsekwencji może to spowodować znaczne odroczenie w czasie części przychodów lub ich całkowitą utratę (po potrąceniu ewentualnych kar umownych na rzecz spółek z grupy) oraz na wypracowanie przepływów finansowych niższych od planowanych" - zaznaczono w raporcie.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,54 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)