ASM Group miało 35,26 mln zł straty netto z dział. kont. w I-III kw. 2020 r.

ISBNews
01.12.2020 09:25
A A A

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - ASM Group odnotowało 35,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 29,63 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany EBITDA wyniósł - 20 677 tys. zł, co oznacza jego spadek o 35 303 tys. zł, tj. 241,4% w stosunku do III kwartałów 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,05 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 402,84 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach grupy stanowiły przychody z segmentu merchandising, które w omawianym okresie kształtowały się na poziomie 125 516 tys. zł, co stanowi ich spadek w stosunku do okresu porównywalnego o 16 741 tys. zł tj. o 11,8%. Drugi pod względem wielkości segment field marketing odnotował przychód na poziomie 84 635 tys. zł, co stanowi spadek o 57 719 tys. zł, tj. o 40,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wyniosła 27,93 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

(ISBnews)