LW Bogdanka przewiduje w strategii przeznaczanie do 50% zysku netto na dywidendę

ISBNews
17.12.2020 08:35
A A A

Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Polityka dywidendowa Lubelskiego Węgla Bogdanka przyjęta w strategii do 2030 r. przewiduje wypłacanie akcjonariuszom do 50% jednostkowego zysku netto, podała spółka.

"LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową, a zamiarem zarządu LW Bogdanka SA jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej" - czytamy w komunikacie.

Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od:

• aktualnej sytuacji rynkowej,

• generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,

• realizacji planowanych inwestycji rozwojowych,

• możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego, podano także.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)