Przegląd prasy

ISBNews
04.01.2021 07:45
A A A

Warszawa, 04.01.2021 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Wójcik z SGH: Przez pandemię w większym stopniu nadgoniliśmy dystans do Eurolandu ogółem, a w szczególności do krajów południa

--Branża pozytywnie ocenia decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, której koszt nie był duży i ponieśli go głównie akcjonariusze oraz obligatariusze, a częściowo BFG

--SER Group: 56% firm w czasie lockdownu przeprowadzało projekty usprawniające pracę zdalną, a ponad połowa z nich zdigitalizowała sposób zarządzania dokumentami

--Marczuk z PFR: Zmieniliśmy cele; cługoterminowy to 50-, 75-procentowa partycypacja w PPK

Parkiet

--Wojciechowski z Ipopemy: Spodziewam się, że "Cyberpunk" będzie w końcu dobrą grą, aczkolwiek większość potencjału sprzedażowego widzę w konsolach nowej generacji i oczywiście na PC

--Prezes Ferro: Liczymy na otrzymanie w styczniu zgody UOKiK na przejęcie Termetu

--Księżopolski z Haitong Banku: Scenariusz sukcesywnego wygaszania pandemii, powrotu do normalności, programy fiskalne oraz ekstremalnie niskie stopy procentowe dają solidne podstawy do bycia optymistą

Dziennik Gazeta Prawna

--Średnia prognoz analityków to 4,2% wzrostu PKB w 2021 r. (wobec oczekiwanych 3% spadku w 2020 r.)

--Wciąż nie wiadomo, kto i w jakiej wysokości ma płacić podatek cukrowy

Puls Biznesu

--Mediana prognozowanej stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. to 6,4%

--Babiński z Pekao TFI: Główne światowe indeksy wzrosną o około 10% w 2021 r., przy czym polska giełda ma szanse na nieco lepszy wynik

Gazeta Wyborcza

--Leszek Czarnecki: Idea Bank bardzo dobrze realizował program naprawczy, czwarty kwartał 2020 r. był najlepszy w całym roku

--Marek Belka: Trzymam kciuki za prognozę banku Goldman Sachs, według której w 2021 r. czeka nas wzrost PKB o 6%

ISBnews

--Bank Pekao: Koszty integracji z Idea Bankiem wniosą ok. 120 mln zł

--Leszek Czarnecki zapowiada odwołanie od decyzji BFG dot. przejęcia Idea Banku

--Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 787 tys. w USA

--BFG: Kwota dotacji dla Pekao w zw. z przejęciem Idea Banku to maks. 218 mln zł

--Bank Pekao: Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy

--GDDKiA: Oddaliśmy do ruchu 137,8 km nowych dróg w 2020 r.

--BFG: Bank Pekao przejmie Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji

--Przewozy PKP Cargo wyniosły 7,9 mln ton w listopadzie

--MF: Mikro i MŚP zaoszczędzą ok. 7 mld zł na wprowadzonych zmianach podatkowych

--MF zaoferuje obligacje za 9-15 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w styczniu

--MF zaoferuje obligacje za 25-35 mld zł na 4-5 przetargach sprzedaży w I kw.

--BGK nie planuje w I sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciw. COVID -19

--MZ: 13 397 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 1 294 878

--CPK ogłosił przetarg na projekt tunelu kolei dużych prędkości na terenie Łodzi

--W ramach programu dworcowego 2016-2023 wyremontowano dotąd 23 obiekty

--UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie spadły o 57,7% r/r w listopadzie

--GPW zatwierdziła dokument informacyjny Incuvo zw. z wejściem na NC

--UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 3,6% r/r w listopadzie

--AmRest uzyskał zwolnienie z obowiązku utrzymania kowenantów na cztery kwartały

--Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. 'Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin'

--Rafako: Gaz-System zażądał wypłat gwarancji z umowy na budowę Tłoczni Kędzierzyn

--MCI Capital ma umowy sprzedaży akcji ATM i udziałów w AAW III za 527,9 mln zł

--Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023

--Columbus Energy objął akcje serii A Saule za 4 mln euro

--Gatnar z RPP: Nie ma uzasadnienia dla obniżki stóp procentowych

--Jerzy Lubianiec zrezygnował z funkcji prezesa rady nadzorczej LPP

--Przychody Solar Company wstępnie spadły o ok. 25% r/r w grudniu 2020 r.

(ISBnews)