Wartość inwestycji grupy Kruk w portfele spadła o 12% r/r do 344 mln zł w IV kw.

ISBNews
08.01.2021 11:20
A A A

Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) - Nakłady na wierzytelności nabyte przez grupę Kruk wyniosły 344 mln zł w IV kwartale br. i były niższe o 12% w skali roku, podała spółka. Inwestycje te stanowią 75% wszystkich nabytych wierzytelności w 2020 roku. 

Największe inwestycje zostały dokonane na rynku polskim, w dominującej większości w wierzytelności detaliczne niezabezpieczone. W 2020 roku Kruk zainwestował łącznie 456 mln zł w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Czechach, podano. 

"Ciężko analizować inwestycje w zestawieniu z 2019 rokiem. Pandemia spowodowała praktycznie całkowite zamrożenie rynku na dwa kwartały 2020 roku. Jednak, jak pokazuje ostatni kwartał, rynek powrócił do aktywności - nadal głównie w Polsce. Inwestycje z ostatniego kwartału roku są największe w całym 2020 roku i poziomem zbliżone do IV kwartału 2019. W tak trudnym roku to naprawdę dobry poziom inwestycji. Operacyjnie, finansowo i płynnościowo jesteśmy przygotowani na większe transakcje" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. 

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę w IV kwartale wyniosła 2 307 mln zł i była niższa o 46% w skali roku. 

Kruk podał, że spłaty z portfeli posiadanych przez grupę wyniosły w IV kw. 2020 roku ponad 488 mln zł, czyli o 3% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku i o ponad 7% więcej, niż w III kwartale 2020 r. 76% wszystkich spłat w 2020 roku pochodzi z Polski i Rumunii.  

"Kolejny kwartał, kiedy odnotowaliśmy wzrost spłat od naszych klientów. Zwłaszcza na rynku polskim utrzymują się mocne spłaty na portfelach detalicznych niezabezpieczonych. W kontekście wydarzeń 2020 roku to bez wątpienia bardzo dobry wynik. Jednocześnie nie przestajemy monitorować sytuacji związanej z COVID-19 na każdym z rynków" - podkreślił Krupa. 

Spłaty z portfeli w całym 2020 roku wyniosły 1,83 mld zł, tj. o 3% więcej niż w 2019 roku. 

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę w całym 2020 roku wyniosła 3 132 mln zł i była niższa o 63% r/r. Nakłady na wierzytelności nabyte grupę w ub. roku wyniosły 456 mln zł, co oznacza spadek o 42% r/r. 

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)