Borys z PFR: Od jutra można wnioskować o wsparcie z tarczy finansowej 2.0

ISBNews
14.01.2021 15:10
A A A

Warszawa, 14.01.2021 (ISBnews) - Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami od jutra tj. 15 stycznia mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Łącznie na wsparcie dla mikro, małych i średnich firm zaplanowano blisko 20 mld zł. Także do dużych firm ma trafić ok. 20 mld zł.

"Dzisiaj po południu na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju zostanie opublikowany regulamin programu. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków nastąpi o 24 w nocy, czyli od piątku te wnioski będzie można składać i będą one rozpatrywane" – powiedział prezes PFR Paweł Borys w trakcie konferencji prasowej.

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku ze skutkami pandemii przewidziane zostały trzy działania:  subwencje dla mikroprzedsiębiorców z budżetem do 6,5 mld zł,  subwencje na pokrycie straty dla małych i średnich firm – także 6,5 mld zł oraz umorzenie subwencji, które otrzymały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, najbardziej dotkniętych ograniczeniami na kwotę 6,7 mld zł.

Jednocześnie udzielane jest wsparcie dla dużych firm; kwota zaplanowana na ten cel wynosi obecnie 20 mld zł.

Wnioski można składać do końca lutego w systemach bankowości elektronicznej  banków, które zajmowały się wcześniej obsługą tarczy finansowej 1.0.  W przypadku otrzymania opinii negatywnej będzie możliwe uruchomienie procedury odwoławczej. Zostanie ona uruchomiona od 1 lutego i potrwa do 31 marca.

Aby otrzymać wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0, firmy będą musiały spełnić warunki, podobne do obowiązujących w tarczy finansowej z wiosny: przedsiębiorcy będą musieli mieć działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie mogą być w upadłości, w restrukturyzacji, nie mogą zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i przede wszystkim muszą prowadzić działalność w branżach, dotkniętych obostrzeniami i wykazać spadek przychodów.

Obecnie takich branż jest 45 (m.in. handel, gastronomia, turystyka, hotelarstwo i inne), jednak planowane jest ich zwiększenie o kilka kolejnych w przyszłym tygodniu.

Wnioski o wsparcie mają być rozpatrywane w sposób zautomatyzowany, maksymalnie w ciągu 24 godzin, środki mają trafiać na konta przedsiębiorców w maksymalnie dwóch dni.

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach tarczy finansowej 2.0 będzie też przestrzeganie rygorów sanitarnych. W przypadku, gdyby któraś z firm nie dotrzymała zobowiązania w tym zakresie, będzie zmuszona do zwrotu subwencji.

(ISBnews)