Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1,55 mld zl netto w l. 2021-2024

ISBNews
22.01.2021 14:15
A A A

Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła z Eneą Elektrownią Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. i zwiększający jej wartość, podała spółka. Wartość umowy w latach 2021-2024 wyniesie 1 550 mln zł netto.

"W wyniku zawarcia aneksu zostaje przedłużony termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2024 r. (uprzednio umowa obowiązywała do dnia 31.12.2023 r.), w związku z tym, umowa obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 - 2024" - czytamy w komunikacie.

Wartość całej umowy w latach 2013 - 2024 po zawarciu aneksu wyniesie szacunkowo 4 231 mln zł netto i jest wyższa o 0,67% od wartości ustalonej w maju 2020 r. Wartość ta zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2021 - 2024 o wartości szacunkowej ok. 285 mln zł.

"Wartość umowy tylko w latach 2021 - 2024 wyniesie 1 550 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych" - czytamy dalej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)