Kalendarium ISBnews

ISBNews
22.01.2021 18:05
A A A

PONIEDZIAŁEK, 25 stycznia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 roku

--13:00: Konferencja online Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej KPRM pt.  "Wirtualny urząd i nie tylko…, czyli powstaje system zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli"   

WTOREK, 26 stycznia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

--10:00: Webinar Fitch Ratings nt. "CEE Sovereign and Banking Credit Outlook"

--10:30: Spotkanie online Randstad 'Monitor rynku pracy'

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w XII 2020

ŚRODA, 27 stycznia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 12/2020, Sytuację społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2020 roku

--11:30: Wideokonferencja ZBP nt. wyników badania koniunktury bankowej, moratorium pozaustawowego, raporto InfoDOK i inwestycji na rynku FX

CZWARTEK, 28 stycznia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku

--10:00: Wideokonferencja Banku Pekao prezentująca "Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2020"

--12:30: Webinarium BIK nt. "Podsumowanie roku 2020. Perspektywy dla rynku kredytowo-pożyczkowego na 2021 r."

PIĄTEK, 29 stycznia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku

--10:00: Video-konferencja prasowa prezesa GUS Dominika Rozkruta nt. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w roku 2020", „Pierwszy szacunek produktu krajowego brutto za 2020 rok"

(ISBnews)