Kruk wyemituje do 200 tys. obligacji na łączną kwotę 20 mln zł 

ISBNews
27.01.2021 15:00
A A A

Warszawa, 27.01.2021 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 200 000 obligacji serii AK2 po cenie emisyjnej wysokości 100 zł za sztukę w trybie oferty publicznej, podała spółka. 

"Spółka informuje, że obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,2 punktu procentowego w skali roku" - czytamy w komunikacie. 

Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano także.

W sierpniu ub. roku KNF zatwierdziła prospekt Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł. Według wcześniejszych zapowiedzi, środki pozyskane w ramach programu mają zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)