Tomasz Boduszek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Pragma Inkaso

ISBNews
09.02.2021 16:30
A A A

Warszawa, 09.02.2021 (ISBnews) - Tomasz Boduszek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Pragma Inkaso, podała spółka.

"Złożenie rezygnacji wynika z ustaleń objętych umową akcjonariuszy, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r. i ma związek z zakończeniem sprzedaży pakietu większościowego akcji PragmaGO S.A. oraz koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej wyłącznie do funkcji pełnionych w ramach Grupy PragmaGO S.A."- czytamy w komunikacie.

26 listopada 2020 r. spółka zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą warunków zbycia przez nią akcji PragmaGo, będącej jej spółką zależną, oraz umowę akcjonariuszy. Oprócz Pragma Inkaso stronami zarówno tych umów były: fundusz Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowany w Luksemburgu (kupujący), akcjonariusz Pragma Inkaso - Guardian Investment oraz prezes zarządu Pragma Inkaso Tomasz Boduszek.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)