Cognor miał 32,68 mln zł zysku netto, 114,24 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

ISBNews
02.03.2021 08:40
A A A

Warszawa, 02.03.2021 (ISBnews) - Cognor odnotował 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 66,53 mln zł wobec 54,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 114,24 mln zł wobec 100,83 mln zł rok wcześniej.

"Po dość trudnym roku 2019, ubiegły rok okazał się jeszcze większym wyzwaniem w związku z wirusem SARS-cov-2. Szczęśliwie, pandemia miała dość ograniczony wpływ na naszych odbiorców a produkcja stali nie została w Polsce poddana restrykcjom administracyjnym jak w przypadku wielu innych działalności. [...] Oczekujemy, że po trudnych czasach sytuacja na świecie będzie zmierzała w kierunku stopniowej poprawy, z korzyścią dla przemysłu stalowego. Podjąwszy szereg długoterminowych decyzji inwestycyjnych w przeszłości, mamy nadzieję korzystać teraz z wzrostowego trendu poprzez możliwość zwiększenia skali produkcji jak i dzięki redukcji kosztów jej wytwarzania" - napisał prezes Przemysław Sztuczkowski w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733,22 mln zł w 2020 r. wobec 1 901,6 mln zł rok wcześniej.

"Pogarszające się warunki rynkowe, manifestujące się niższym popytem i spadającymi cenami uderzyły w poziom skonsolidowanych przychodów grupy, które spadły o 8,9%. Nasza produkcja stali zmniejszyła się zaledwie o 2,5% a sprzedaż ilościowa łącznie: złomów stali, kęsów i produktów finalnych, zmniejszyła się tylko o 0,2% podczas gdy w wymiarze wartościowym uległa pogorszeniu już o 7,6% w porównaniu do roku 2019. Łączna cena naszych półwyrobów i wyrobów finalnych wytwarzanych przez Ferrostal i HSJ spadła odpowiednio o 2,5% i 10,4%. Cognor zanotował pogorszenie zysku brutto ze sprzedaży - o 12,2 mln zł i 7,1% natomiast EBIT i EBITDA wzrosły - odpowiednio o 11,9 mln zł i 21,9% oraz 13,4 mln zł i 13,3%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 23,83 mln zł wobec 14,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)