ZM Ropczyce rekomendują 1,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

ISBNews
02.03.2021 08:55
A A A

Warszawa, 02.03.2021 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki.

Z zysku za 2019 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję.

ZM Ropczyce odnotowały 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 27,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 27,78 mln zł wobec 28,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)