ZM Ropczyce miały 27,56 mln zł zysku netto, 33,06 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
02.03.2021 08:55
A A A

Warszawa, 02.03.2021 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 27,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,06 mln zł wobec 34,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,67 mln zł w 2020 r. wobec 329,19 mln zł rok wcześniej.

W 2020 roku spółka skutecznie zrealizowała strategię wielowymiarowej dywersyfikacji oraz program redukcji kosztów, co miało pozytywny wpływ na wzrost marży.

"Rok 2020 był okresem bezprecedensowym w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych funkcjonowania wiodących segmentów przemysłu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Następujące po sobie fale ataku pandemii wirusa COVID-19 bezpośrednio znajdowały odzwierciedlenie w kolejnych restrykcjach masowo wprowadzanych przez rządy większości krajów. Bez podziału na kontynenty wpływ COVID-19 w większości przypadków negatywnie kształtował warunki funkcjonowania poszczególnych branż i skupionych w ich ramach podmiotów gospodarczych. W tych okolicznościach receptą na sprawne funkcjonowanie stało się elastyczne podejście oraz zdolność adaptacji do zmieniających się warunków prowadzonej działalności. Porównywalny poziom wypracowanych przychodów oraz wzrost rentowności netto względem 2019 roku są najlepszych dowodem na skuteczność realizowanego modelu biznesowego" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w okresach poprzednich, czołowym konsumentem ceramicznych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę pozostaje hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 137,4 mln zł. (47,5% udziału w sprzedaży podstawowej). Pomimo obiektywnych ograniczeń, będących konsekwencją pandemii, poszerzono portfolio odbiorców o podmioty zlokalizowane m.in. na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Europie Zachodniej (głównie Francja oraz kraje Beneluksu), podano również.

Miniony rok został zamknięty pozytywnymi wynikami uzyskanymi na bazie współpracy z hutnictwem metali nieżelaznych. Na przestrzeni 12 miesięcy spółka zrealizowała sprzedaż na poziomie 74,1 mln zł, co stanowi ponad 25 % udziału w sprzedaży podstawowej. Sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 56,2 mln (ok. 20% udziału), natomiast dla odlewnictwa i hutnictwa szkła ukształtowała się na poziomie 15,1 mln zł (nieco ponad 5% udziału), zaznaczono.

"W 2020 roku spółka zrealizowała strategiczne zadania pozwalające utrzymać krzywą rozwoju, a rosnący poziom zamówień pozyskanych w drugiej połowie roku daje podstawy do umiarkowanego optymizmu w kontekście wciąż niejasnego rozwoju pandemii i jej wpływu na sytuację makroekonomiczną na świecie. Przypomnę, że działalność naszej spółki zdywersyfikowana inżynieringowo, geograficznie, branżowo i produktowo pozwala na stabilizację funkcjonowania, co szczególnie jest istotne w sytuacji zagrożeń związanych z pandemią" - dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 27,78 mln zł wobec 28,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)