Kredyt Inkaso miał 17,25 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021

ISBNews
02.03.2021 09:00
A A A

Warszawa, 02.03.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotował 17,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień-grudzień 2020) wobec 20,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 45,8 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,58 mln zł w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 15,38 mln zł wobec 28,04 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)