Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
02.03.2021 18:00
A A A

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała Artura Cieślika na stanowisko wiceprezesa zarządu od 16 marca, podała spółka.

Klienci PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) ulokowali w funduszach blisko 2,2 mld zł w dwóch pierwszych miesiącach tego roku, podała spółka. W nowych zakupach nadal dominują fundusze dłużne, ale istotny jest już udział funduszy z udziałem akcji.

Oferta Torpolu, warta 73,1 mln zł netto (89,9 mln zł brutto), okazała się najtańszą w przetargu PKP Intercity na przebudowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym, podał Torpol.

Tauron Polska Energia oddał do użytku stację ładowania samochodów elektrycznych w Dębicy i posiada już 87 takich stacji, podała spółka. W najbliższych miesiącach Tauron planuje budowę kolejnych, tak, by na koniec roku liczba stacji przekroczyła 130.

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 6,5 USD/b w lutym 2021 r. wobec 5,9 USD/b miesiąc wcześniej i 9,8 USD/b w lutym 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 011 euro/t i przekroczyła poziom 1 000 euro/t po raz pierwszy od maja 2017 roku.

Ponieważ Polska jest dla Amazona jednym z wielu rynków, na których działa, a dla Allegro to rynek pierwszy, można więc spodziewać się, że Amazon nie będzie tak dopasowany do potrzeb polskiego rynku, jak dedykowane Polsce Allegro, uważa managing partner w Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński.

PKN Orlen podpisał 1 marca br. umowę kupna spółki Polska Press, podała Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen.

Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest obecne o około kilka procent wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Capex w tym roku będzie związany głównie z uruchomieniem data center w USA. 

PKP Cargo zawarło ze Skarbem Państwa i Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie umowę ramową na przewozy sprzętu oraz personelu wojskowego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w komunikacji krajowej i międzynarodowej, podała spółka. Maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez zamawiającego na 1,1 mld zł netto (ok. 1,4 mld zł brutto).

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zgłosiła do Krajowego Programu Odbudowy (KPO) 24 projekty o wartości 74 mld zł, z czego blisko 80% wartości stanowią inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), podała spółka.

PKO Bank Polski wprowadził możliwość wymiany waluty i przesłania jej na konto (tego samego klienta) w innym banku, bez dodatkowych opłat, podał bank. W aplikacji IKO, w ramach usługi bankowości elektronicznej, należy podpiąć konto prowadzone w innym banku i klient w kantorze wskaże je jako konto, na które chce wysłać pieniądze.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 27,99 mld zł w lutym 2021 r., tj. wzrosła o 60,4% r/r, podała giełda.

Ailleron zakłada znaczący wzrost budżetu na 2021 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem i nie wyklucza, że niebawem poinformuje o pierwszych akwizycjach związanych z projektem Software Mind realizowanym wspólnie z Enterprise Investors (EI), wynika ze słów prezesa Rafała Stycznia. 

Koszt dla sektora bankowego, związany z konwersją kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szacowany jest na 34,5 mld zł, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). W wariancie najbardziej kosztownym dla banków, tj. unieważnienia kredytu koszt ten wyniósłby 234 mld zł. 

Bioceltix opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę publiczną do 360 000 akcji nowej emisji, z której planuje pozyskać do 7,4 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zapewnią dalszy rozwój firmy i jej produktów, m.in. umożliwią wprowadzenie leków w zaawansowane fazy badań klinicznych oraz doprowadzą do ich rejestracji przez Europejską Agencję Leków.

Zarząd Ailleron będzie rekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za ubiegły rok, zapowiedział prezes Rafał Styczeń.  

Przeszło 46% Polaków nie zrezygnowała z jazdy rowerem zimą, wynika z badania wykonanego przez agencję badawczą SW Research na zlecenie spółki Dadelo. Za tym wynikiem przemawiają również wyniki sprzedażowe Centrum Rowerowego, które w I kw. 2020 r. zanotował wzrost zainteresowania o 124% r/r.

Creotech Instruments planuje w I kwartale ofertę publiczną akcji nowej emisji o wartości do 2,5 mln euro (ok. 11 mln zł), poinformował ISBtech prezes Jacek Kosiec.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 346,9 mln zł na na dzień 26 lutego 2021 roku, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 084,6 mln zł.

Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej jako generalny wykonawca przy ul. Grzybowskiej w Warszawie za 72,2 mln zł netto, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kw. 2021 roku.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja warunkowo zaakceptował wybór oferty konsorcjum Polimeksu Mostostal oraz Polimeksu Energetyka złożonej w postępowaniu pn. "Realizacja 'pod klucz' elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach i zgodził się na warunkowe zawarcie umowy z ww. konsorcjum, podała spółka.

Sescom odnotował 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Dom Maklerski BDM. Cena w wezwaniu wynosi 26,73 zł za akcję.

Soho Development odnotowało 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 r. (tj. październik-grudzień 2020) wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Allegro skupia się przede wszystkim na klientach i uważa to za najlepszą strategię na szybko rozwijającym się rynku e-commerce, poinformował prezes Allegro.eu Francois Nuyts po tym, jak Amazon uruchomił serwis Amazon.pl.

Sygnity podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Przegląd będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, jakim jest dalszy rozwój grupy oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Kredyt Inkaso odnotował 17,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień-grudzień 2020) wobec 20,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 27,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot miał 4 756,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 4 445,4 mln zł w 2019 r.) i 86,5 mln zł skorygowanej EBITDA w 2020 r. (wobec 63,7 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ailleron odnotował 5,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 333 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ok. 46% r/r, przy przychodach w wysokości 9,16 mld zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Torpol odnotował 1 392,2 zł przychodów netto ze sprzedaży (-13% r/r), 99,9 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (+33% r/r) i 48,6 mln zł zysku netto (+64% r/r) w 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Portfel zamówień grupy na koniec 2020 roku wynosił ponad 1,6 mld zł netto.

(ISBnews)