Rada Przedsiębiorczości apeluje o zmiany, które wpłyną na wzrost podaży kredytów

ISBNews
03.03.2021 12:55
A A A

Warszawa, 03.03.2021 (ISBnews) - Polskiej gospodarce i przedsiębiorstwom potrzebne są zwiększone inwestycje wzmacniające potencjał rozwojowy i dające szanse na unowocześnienie aparatu wytwórczego oraz budowę nowoczesnej infrastruktury. Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje o zmiany, które pomogą bankom, odpowiadającym w Polsce za ponad 75% finansowania zewnętrznego krajowych przedsiębiorstw, zwiększyć podaż kredytów, podała Konferderacja Lewiatan.

Jednym z postulatów jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych stosowanych wobec banków, czy odstąpienie od praktyki regulatorów polegającej na stosowaniu podwójnego opodatkowania poprzez naliczanie podatku dochodowego od podatków sektorowych. 

Rada Przedsiębiorczości z niepokojem obserwuje rosnące w ostatnim okresie ryzyko zmniejszenia się potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki jako skutku stosowania nieprawidłowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wobec banków, podano.

W ocenie Rady, polska przedsiębiorczość potrzebuje silnego, stabilnego i efektywnego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem na tym rynku roli sektora bankowego. 

"Banki w Polsce odpowiadają za ponad 75% finansowania zewnętrznego polskich przedsiębiorstw, stanowiąc często jedyną możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych podmiotów, które nie mają dostępu do innych form pozyskania kapitału" - podkreślono. 

W celu przyspieszenia wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 - w ocenie Rady Przedsiębiorczości - należy stworzyć zachęty dla zwiększenia skali prywatnych inwestycji, w tym inwestycji w projekty dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, ochrony wody i efektywności jej wykorzystania, poprawy efektywności wytwarzania energii, jej magazynowania, dystrybucji i wykorzystywania.

 "Dlatego Rada Przedsiębiorczości uważa za uzasadnione:

- zmniejszenie obciążeń fiskalnych stosowanych wobec banków, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia podatkowych bodźców dla instytucji finansowych w celu zwiększenia kredytowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i przekształcenia ich sposobu działania w kierunku bardziej zrównoważonej ekonomii,

- odstąpienie od coraz częstszej praktyki regulatorów polegającej na stosowaniu podwójnego opodatkowania poprzez naliczanie podatku dochodowego od podatków sektorowych,

- podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie pytań skierowanych do niego na kanwie procesów dotyczących kredytów frankowych, z uwzględnieniem znaczenia ekonomicznego takich podstawowych pojęć jak stopa procentowa, kurs walutowy i odpłatność za kapitał, które mają znaczenie dla stabilności i pewności całego obrotu gospodarczego,

- wprowadzenie nowych instrumentów umożliwiających wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji jako narzędzi ułatwiających dostęp do kredytu restrukturyzacyjnego dla  przedsiębiorców,

- usprawnienie instrumentów umożliwiających restrukturyzację finansową zadłużonych przedsiębiorstw oraz pozwalających na zmniejszenie portfela złych kredytów w bankach, w szczególności poprzez udrożnienie restrukturyzacji sądowej przy okazji implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy" - czytamy w stanowisku. 

Niepodjęcie działań służących zwiększeniu finansowania inwestycji na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw i unowocześniania gospodarki, może spowodować zaprzepaszczenie dorobku ostatnich 30 lat i utratę szansy rozwojowej dla młodszych generacji Polaków, podkreślono. 

Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), Business Centre Club (BCC) i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

(ISBnews)