Kogeneracja miała wstępnie ok. 124 mln zł zysku netto w 2020 r.

ISBNews
03.03.2021 17:50
A A A

Warszawa, 03.03.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował ok. 124 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Według wstępnych szacunków:

- sprzedaż energii elektrycznej po 12 miesiącach 2020 roku wyniosła 2 465 GWh - w tym jednostka dominująca 1 066 GWh,

- sprzedaż ciepła po 12 miesiącach 2020 r. wyniosła 10 753 TJ - w tym jednostka dominująca 9 562 TJ,

- skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 12 miesiącach 2020 r. wyniósł ok. 319 mln zł,

- skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto po 12 miesiącach wyniosły około 2 mln zł,

- skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł ok. 124 mln zł, czyli 8,32 zł na akcję,

- nakłady inwestycyjne wyniosły około 163 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy w ubiegłym roku miała sprzedaż uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 117,1 mln zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r., którego publikację zaplanowano na 23 marca br., podano także.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)