Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
03.03.2021 19:25
A A A

Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Mabionu. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła dziś uchwałę o powołaniu Adama Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na członka zarządu spółki, podał Mabion.

PMPG Polskie Media zaprosiło do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 500 tys. akcji własnych po 2,5 zł za sztukę, podała spółka.

Stalexport Autostrady odnotował 87,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 75,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował ok. 124 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,11 mln zł w lutym 2021 r. co oznacza wzrost o 9% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,12 mln zł (wzrost o 14% m/m).  

ML System wypracował ok. 127,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 22,1 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2020 roku, podała spółka prezentując dane szacunkowe.

Ronson Development SPV3 - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia działki w Warszawie, dzielnicy Ursynów, o powierzchni około 2,4 tys. m2 za 15,85 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o wyrażeniu zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej oraz o zasadach ustalenia i zatwierdzenia warunków, na jakich będą zawierane ugody, podano w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30 marca.

Allegro podpisało list intencyjny z polską spółką Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek, podała spółka. Pierwsze automaty zostaną zainstalowane w połowie tego roku, a do końca 2021 r. ma powstać sieć 1 500 urządzeń.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w lutym 2021 r. wyniosły 78,2 mln zł i były wyższe o 2,5% r/r, podała spółka.

Grupa Idea Getin Leasing (IGL) poprawiła wynik sprzedaży o 0,4% r/r do 3,93 mld zł w 2020 roku, zwiększając udział w rynku finansowania ruchomości do 5,7%, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Markowi Lusztynowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku, podała Komisja. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Wojciecha Hanna na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska (KNF), podała Komisja.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji z 28 marca 2018 r. określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 30 kwietnia 2021 r., podała instytucja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku, podała Komisja. 

Moody's Investors Service utrzymał długoterminowy rating dla węgierskiego koncernu MOL na poziomie Baa3 i zachował stabilną perspektywę ratingu, podała agencja.

Live Motion Games opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna jutro, tj. 4 marca ofertę publiczną akcji do 105 tys. akcji z której planuje pozyskać do 4 mln zł, podała spółka. Środki chce przeznaczyć na produkcję i marketing nowych gier z gatunku symulator, survival i city builder. 

Ronson Development rozpocznie przedsprzedaż inwestycji Grunwaldzka 240 w Poznaniu, w której powstanie 70 mieszkań, pod koniec marca, podała spółka.

Plany Masterlease z Grupy PKO Banku Polskiego obejmują m.in. wzrost sprzedaży o 20% r/r w 2021 r. i zakupy inwestycyjne samochodów za ok. 250 mln zł w I półroczu br., poinformował prezes Tomasz Jabłoński.

Grupa AB nie wyklucza wypłaty dywidendy w kwocie wyższej niż w ubiegłym roku. Prowadzi też rozmowy z Amazonem w kwestii rozszerzenia współpracy, poinformował prezes Andrzej Przybyło. 

PKP Cargo odnotowało 224,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Celon Pharma chce jak najszybciej znaleźć partnera na rynku amerykańskim, z którym będzie rozwijał lek Salmex, ale rozważa także przeprowadzenie samodzielnie badań klinicznych i nie wyklucza komercjalizacji Salmeksu w USA na własną rękę, poinformował wiceprezes Jacek Glinka. Poszukiwanie partnera w USA może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Mabion będzie w stanie dostarczyć na polski rynek szczepionkę spółki Novavax, którą będzie produkować, praktycznie następnego dnia po dopuszczeniu tego produktu do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Decyzji o dopuszczeniu można się spodziewać w ciągu kilku tygodniu, poinformował zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabionu Maciej Wieczorek.

Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Dlako, podał Urząd.

Electrodomesticos Iberia, należąca do Grupy Amica i działająca na Półwyspie Iberyjskim pod marką Fagor, podpisała umowę sponsorską z klubem piłkarskim Atletico Madryt, stając się partnerem żeńskiej drużyny piłki nożnej Atletico, podała Amica. Kontrakt będzie obowiązywać do końca sezonu 2023-2024.

Grupa K2 odnotowała 7,9 mln zł zysku operacyjnego w 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik EBITDA szacowany jest na 14,6 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska udostępnił swoim użytkownikom mojeID, usługę zdalnego potwierdzania tożsamości, dostarczaną przez KIR, podano w komunikacie.

Bank Pekao podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zamiarem banku jest definitywne rozwiązanie umowy o pracę z nie więcej niż 8% załogi i zmiana warunków zatrudnienia dla max. 9% pracowników.

Mabion podpisał umowę ramową z firmą Novavax na produkcję serii technicznej antygenu do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19, która jest pierwszym krokiem w kierunku potencjalnej umowy produkcyjnej, podała spółka. Dzięki umowie z Novavax, Mabion może stać się pierwszą polską firmą, która włączy się w globalny proces produkcji niezbędnej ilości szczepionek przeciw COVID-19, zaznaczono. 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Neuka zmieniło wcześniejsze uchwały ws. programu skupu akcji własnych tak, że obecnie zarząd jest upoważniony do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku nie więcej niż 100 tys. sztuk akcji własnych za kwotę do 90 mln zł. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

Mabion podpisał porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) na mocy którego, spółka może pozyskać do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z potencjalną współpracą z Novavax, podał Mabion.  Porozumienie między Mabion a PFR ma charakter niewiążący.

Przychody TIM wzrosły o 18,1% r/r do 80,54 mln zł w lutym 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 13,4% r/r do 155,65 mln zł.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Katarzynę Sobierajską w skład zarządu, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Grupa AB bierze pod uwagę rekomendowanie dywidendy z zysku za obecnie trwający rok obrotowy 2020/2021, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan.

Grupa AB odnotowała 71,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., wobec 38,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Onico w restrukturyzacji zawarło umowę o zachowaniu poufności ze spółką Anwim, której celem jest rozpoczęcie rozmów o zakresie współpracy lub podjęcie czynności inwestycyjnych w spółkę lub składniki jej majątku przez Anwim, podało Onico.

Artur Cieślik złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Grupy Lotos ds. strategii i rozwoju ze skutkiem na koniec 15 marca 2021 r., podała spółka.

Celon Pharma zawarł porozumienie dotyczące zakończenia współpracy z firmą Lupin Atlantis Holdings przy rozwoju, produkcji i komercjalizacji leku Salmex na 5 rynkach, podała spółka. Jednocześnie zarząd Celon Pharma podpisał z firmą Glenmark Pharmaceuticals Ltd. umowę licencyjną dotyczącą współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji Salmeksu na 21 rynkach. 

Ceramika Nowa Gala złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o wycofanie akcji z obrotu na rynku głównym z dniem 8 marca 2021 r., podała spółka.

(ISBnews)